Visie en missie

Oranjewoud Festival is een jaarlijks terugkerend, meerdaags muziekfestival op diverse binnen- en buitenlocaties van het historische Parklandschap Oranjewoud. De hoge kwaliteit wordt gewaarborgd door bijdragen van (inter)nationale topmusici, inspirerende programma’s en prikkelende presentatievormen.

Vanwege zijn opmerkelijke prestaties op het gebied van de kunsten, betrokkenheid bij de gemeenschap en internationale openheid heeft Oranjewoud Festival het EFFE Label 2019-2020 toegekend gekregen van de European Festival Association.

Visie en missie

Algemene visie

Wij geloven dat kunst, muziek in het bijzonder, een wezenlijk onderdeel vormt van de menselijke samenleving, vanwege de intrinsieke waarde die zij van nature heeft en de instrumentele waarde die zij kan innemen. Waar zaken als welvaart, gezondheid, onderwijs en veiligheid noodzakelijke bouwstenen vormen voor een goed functionerende maatschappij, vormen kunst en cultuur de specie daartussen. Die zorgt voor samenhang, stevigheid en flexibiliteit envormt een antwoord op polariserende krachten en ontwrichtende elementen in de samenleving. Kunst moet leven, zich ontwikkelen en de kans krijgen zo veel mogelijk verschillende mensen te inspireren.

Artistieke visie

Traditie en vernieuwing zijn in de klassieke muziek geen tegenstellingen maar twee zijden van dezelfde munt. De aantrekkingskracht van een compositie schuilt juist in de telkens nieuwe gedaanten die een stuk kan aannemen. Dat maakt het tastbaar en bereikbaar voor iedereen die erdoor geraakt wil worden.

Missie

Oranjewoud Festival wil je laten zien, horen en voelen dat klassiek lééft, in een veelheid aan kleuren en smaken die je misschien niet voor mogelijk houdt.

Meer dan een feest

Aan de voorkant is Oranjewoud Festival een feest waar een breed publiek zich thuis voelt: van klassieke-muziekliefhebbers en cultulturele avonturiers tot gezinnen met kinderen. Wij verbinden hoge kwaliteit met lage drempels en dragen eraan bij Friesland cultureel op de kaart te zetten. Zo dragen wij bij aan de aantrekkelijkheid van de regio voor zowel inwoners als bezoekers uit binnen- en buitenland.

Aan de achterkant investeren wij in educatie- en participatieprojecten. Daarmee willen wij een bescheiden maar wezenlijke bijdrage leveren aan een hechte samenleving. Participatie betekent voor ons dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen in geïsoleerde posities.

Help mee

Wil je helpen om cultuur in Friesland blijvend te ontwikkelen en bij te dragen aan een verbonden samenleving? Steun ons dan door middel van een donatie of door ons te sponsoren. Lees verder >