Raad voor Cultuur maakt vierjaarlijks advies bekend

De Raad voor Cultuur overhandigt advies over de BIS 2021-2024 aan minister Van Engelshoven

Raad voor Cultuur maakt vierjaarlijks advies bekend

Op donderdag 4 juni presenteerde de Raad voor Cultuur het advies over de 220 subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. Het advies is aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW) tijdens een online interview.

Festivaldirecteur Yoram Ish-Hurwitz was als voorzitter een van de adviescommissies betrokken bij het gedeelte van het advies dat ging over Nederlandse muziekensembles en koren. Het algemene advies is hier te downloaden. De adviezen van de individuele instellingen zijn te raadplegen via de website www.raadvoorcultuur.nl.

4 juni 2020