Advies Raad voor Cultuur over wendbare en weerbare cultuursector

Advies uitgebracht aan minister Van Engelshoven hoe de culturele sector de crisis het beste kan doorstaan

Advies Raad voor Cultuur over wendbare en weerbare cultuursector

Op maandag 16 november heeft de Raad voor Culltuur zijn advies overhandigd aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op wat de coronacrisis voor de culturele sector betekent, wat hiervan de maatschappelijke gevolgen zijn en hoe het weerbaarder en wendbaarder kan worden.

Het advies is hier te downloaden. De presentatie van het advies, inclusief vraaggesprekken met de voorzitter van de raad, enkele raadsleden en de minister is hieronder te zien.

17 november 2020