Nico Nap Foundation

De Stichting Nico Nap Foundation heeft als doelstelling het ondersteunen van instellingen, die het algemeen nut beogen, echter in het bijzonder op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

Het gaat in de actuele beleidsvoering om het financieel en inhoudelijk ondersteunen van culturele projecten, geïnitieerd door instellingen, waarmee in de loop der tijd een relatie is opgebouwd. Dit resulteert soms tot ondersteuning van projecten voor meerdere jaren.
Ook worden nieuwe contacten gelegd met instellingen waarvan wordt verwacht dat zij in de nabije toekomst verrassende projecten zullen realiseren.


Drijfveer | 100 jaar verzamelen

In de regel worden door de Nico Nap Foundation de doelen zelf gezocht en benaderd. Zo nu en dan wordt ook ingestoken op projecten waarvoor een aanvraag voor ondersteuning wordt gedaan.

2018

Dit jaar is de aandacht gericht op podiumkunsten(festivals) en mogelijk een museaal project in lijn met de doelstelling van de Stichting. Tevens is de Stichting voornemens de ondersteuning voort te zetten aan het Gitaarfestival Enkhuizen. Met het Amsterdam Museum is de Stichting in contact over een museale tentoonstelling.

Nigel Kennedy

Met Oranjewoud Festival wordt sinds 2016 samengewerkt. Het festival vormt dit jaar het klassieke hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Als onderdeel van de ondersteuning wordt het optreden van de Britse sterviolist Nigel Kennedy op zaterdag 2 juni mede mogelijk gemaakt door de Nico Nap Foundation. Meer informatie >

Nico Nap Foundation


Enkele andere ondersteunde projecten:

Drijfveer | 100 jaar verzamelen
Jubileumviering ter ere van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (2016)
Meer informatie >

Gitaarfestival Enkhuizen
Jaarlijks festival van de Gitaarsalon (vanaf 2014)
Meer informatie >

Ingehuldigd!
Tentoonstelling over de Oranjes in De Nieuwe Kerk (2013)
Meer informatie >