Natuurbeleid

De natuurlijke omgeving van Parklandschap Oranjewoud vormt een essentieel onderdeel van Oranjewoud Festival. Als festivalorganisatie zijn wij ons niet alleen bewust van de grote toegevoegde waarde van de natuur voor ons publiek en onze creatieve makers maar ook van de kwetsbaarheid ervan. Daar komt bij dat het festival plaatsvindt in een periode met veel broedende vogels.

Ecologische scans
Om te voorkomen dat de natuur wordt verstoord, wordt sinds editie 2016 jaarlijks een gedetailleerde scan uitgevoerd door een onafhankelijk ecologisch onderzoeksbureau. De bevindingen van deze inventarisaties vormen de kaders waarbinnen bepaalde activiteiten al dan niet kunnen plaatsvinden. De volledige achtereenvolgende rapporten zijn hieronder te raadplegen.

Ecologische begeleiding Oranjewoud Festival 2021
Resultaten Inventarisatie Oranjewoud Festival 2019
Resultaten Inventarisatie_Oranjewoud Festival 2017
Resultaten Inventarisatie Oranjewoud Festival 2016

Nader onderzoek
Een feitelijk (retrospectief) onderzoek naar de invloed van Oranjewoud Festival op de natuur in Oranjewoud staat op korte termijn gepland. De resultaten hiervan zullen de basis vormen van het toekomstige natuurbeleid van het festival.