FB Oranjewoud Founding partner

Cultuur FB Oranjewoud staat voor de bevordering van cultuur en leefbaarheid in Noord Nederland. Hierbij valt te denken aan subsidiëring van uitingen als muziek, beeldende kunst en geschiedbeoefening. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan onderwijs, wetenschap en onderzoek. Het bestuur kent subsidies toe aan projecten of activiteiten die in lijn zijn met de doelstelling van de stichting en die passen binnen de kaders van de fiscale ANBI-regelgeving.