Educatie & participatie


Aan de voorkant is Oranjewoud Festival een feest voor oren, ogen en voor iedereen die wil genieten van de prachtige omgeving en van elkaar. Mooie muziek doet dat met mensen, maar kan nog veel meer teweegbrengen. Al in een heel vroeg stadium van het festival zijn wij begonnen om kinderen van basisscholen te betrekken bij de activiteiten. Later volgden mensen met een verstandelijke beperking. Bij editie 2018 wordt voor het eerst samengewerkt door professionele theatermakers, muziekstudenten en enthousiaste amateurs. Verbindingen leggen is waar het bij ons altijd om draait.

Schaapjes

Al sinds 2012 werkt Oranjewoud Festival vruchtbaar samen met kunstencentrum Ateliers Majeur uit Heerenveen. Pieter Jan Struik is daarbij de drijvende kracht. Als Combinatiefunctionaris Cultuur en Hoofd Onderwijs, Zorg & Welzijn bij Ateliers Majeur barst hij van de creatieve ideeën hoe kinderen, maar ook ouderen en verstandelijk beperkten, bij het festival kunnen worden betrokken. Kunst en cultuur is immers voor iedereen. Pieter Jan zet zich onvermoeibaar in voor het toegankelijk maken hiervan. Daar komen de mooiste educatieprojecten uit voort. We hebben prachtige kunstwerken rond grote filosofische thema’s als ‘ondraaglijk licht’ tentoongesteld zien worden in De Overtuin en de meest fantastische geluidskunstwerken. Dit jaar lieten een groot aantal schoolkinderen zich inspireren door ritmische patronen in de foto’s en het klarinetspel van Michel Marang (Shifting Images, za 9 juni, Rabobank Paviljoen), zoals een torenfoto van een weiland vol schaapjes.


Dirty Windows (Foto Michel Marang)

Onbeperkt

Een andere interessante samenwerking is met Talant, eveneens via Ateliers Majeur. Muziektherapeut Remi Adriaansz is ervan overtuigd dat muzikale expressie geheel los kan worden gezien van het niveau waarop je een instrument beheerst. Als je zo virtuoos viool kunt spelen als Nigel Kennedy is het wel een stuk makkelijker om je uit te drukken, maar in de basis is er geen verschil met iemand die dat probeert met slechts drie noten. Dat uitgangspunt heeft Remi en Stephan Mooibroek gebruikt voor het opzetten van het Onbeperkt Ensemble,waarin mensen met een verstandelijke beperking zij aan zij musiceren met professionele musici. Zij krijgen geen kunstje aangeleerd maar de kans écht muziek te maken, vanuit het diepst van hun ziel. Het resultaat is verbluffend en voor iedereen te beluisteren op zondag 3 juni op 11.00 uur in het Rabobank Paviljoen.

Klok

Wat gebeurt als je een kerk, een verhaal, kunstenaars, de lokale gemeenschap en een snufje Europa bij elkaar voegt? Under de Toer! Op meer dan dertig locaties verspreid over Friesland worden met dit LF2018-project verhalen van kerken ontsloten. Een daarvan maakt ook deel uit van Oranjewoud Festival en vindt plaats in het Thomaskerkje in Katlijk, bekend om het traditionele Sint-Thomasluiden. Toneelvereniging De Twa Doarpen Mildam/Katlijk, leerlingen van het Bornego College Heerenveen, jonge Friese blazers en conservatoriumstudenten uit Groningen werken al maanden samen met Kameroperahuis aan een bijzondere muziektheatervoorstelling rond een (bijna vergeten) liefdesgeschiedenis: De klok en het meisje. Over demonen, klokgelui en een onvoltooid verleden… Bij te wonen op zondag 3 (uitverkocht) t/m dinsdag 5 juni in de Thomaskerk Katlijk.

Meer educatie...

Zie ook De Proeftuin.


Pieter Jan Struik (57): “Het is magisch om te zien, te ervaren en te ontdekken dat hoe jong of hoe oud de deelnemers ook zijn, kunst en cultuur vaak het beste in de mens omhoog haalt en dat het soms tegen alle stigma’s en vooroordelen in, de mensen in hun kracht zet. Dat alles raakt en ontroert me en geeft me een enorme drive!” (Foto Janita Baron)