Educatie & participatie


Aan de voorkant is Oranjewoud Festival een feest voor oren, ogen en voor iedereen die wil genieten van de prachtige omgeving en van elkaar. Mooie muziek doet dat met mensen, maar kan nog veel meer teweegbrengen. Al in een heel vroeg stadium van het festival zijn wij begonnen om kinderen van basisscholen te betrekken bij de activiteiten. Later volgden mensen met een verstandelijke beperking. Bij editie 2018 werd voor het eerst samengewerkt door professionele theatermakers, muziekstudenten en enthousiaste amateurs. Verbindingen leggen is waar het bij ons altijd om draait.

Ateliers Majeur

Al sinds 2012 werkt Oranjewoud Festival vruchtbaar samen met kunstencentrum Ateliers Majeur uit Heerenveen. Pieter Jan Struik is daarbij de drijvende kracht. Als Combinatiefunctionaris Cultuur en Hoofd Onderwijs, Zorg & Welzijn bij Ateliers Majeur barst hij van de creatieve ideeën hoe kinderen, maar ook ouderen en verstandelijk beperkten, bij het festival kunnen worden betrokken. Kunst en cultuur is immers voor iedereen. Pieter Jan zet zich onvermoeibaar in voor het toegankelijk maken hiervan. Daar komen de mooiste educatieprojecten uit voort. We hebben prachtige kunstwerken rond grote filosofische thema’s als ‘ondraaglijk licht’ tentoongesteld zien worden in De Overtuin en de meest fantastische geluidskunstwerken. In 2018 lieten een groot aantal schoolkinderen zich inspireren door ritmische patronen in de foto’s en het klarinetspel van Michel Marang, zoals een torenfoto van een weiland vol schaapjes.


Dirty Windows (Foto Michel Marang)

Onbeperkt Ensemble

Een andere interessante samenwerking is met Talant, eveneens via Ateliers Majeur. Muziektherapeuten Remi Adriaansz en Stephan Mooibroek zijn ervan overtuigd dat muzikale expressie geheel los kan worden gezien van het niveau waarop je een instrument beheerst. Als je zo virtuoos viool kunt spelen als Nigel Kennedy is het wel een stuk makkelijker om je uit te drukken, maar in de basis is er geen verschil met iemand die dat probeert met slechts drie noten. Dat uitgangspunt heeft Remi en Stephan gebruikt voor het opzetten van het Onbeperkt Ensemble,waarin mensen met een verstandelijke beperking zij aan zij musiceren met professionele musici. Zij krijgen geen kunstje aangeleerd maar de kans écht muziek te maken, vanuit het diepst van hun ziel. 

Meer educatie vind je in het programma van de Rabo Kinderproeftuin.


Pieter Jan Struik: “Het is magisch om te zien, te ervaren en te ontdekken dat hoe jong of hoe oud de deelnemers ook zijn, kunst en cultuur vaak het beste in de mens omhoog haalt en dat het soms tegen alle stigma’s en vooroordelen in, de mensen in hun kracht zet. Dat alles raakt en ontroert me en geeft me een enorme drive!” (Foto Janita Baron)