Advisory Council for Culture on an agile and resilient cultural sector

Advice given to Minister Van Engelshoven on how the cultural sector can endure the crisis.

Advisory Council for Culture on an agile and resilient cultural sector

Op maandag 16 november heeft de Raad voor Culltuur zijn advies overhandigd aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op wat de coronacrisis voor de culturele sector betekent, wat hiervan de maatschappelijke gevolgen zijn en hoe het zichzelf weerbaarder kan maken en wendbaarder kan worden.

Het advies is hier te downloaden. Een video van de overhandiging, die is voorafgegaan met vraaggesprekken met de voorzitter van de raad, enkele raadsleden en de minister is hier te zien. 

17 november 2020