Nico Nap Foundation

 De Stichting Nico Nap Foundation heeft als doelstelling het ondersteunen van instellingen, die het algemeen nut beogen, echter in het bijzonder op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

 Het gaat in de actuele beleidsvoering om het financieel en inhoudelijk ondersteunen van culturele projecten, geïnitieerd door instellingen, waarmee in de loop ter tijd een relatie is opgebouwd. Dit resulteert in veel gevallen tot ondersteuning van projecten voor meerdere jaren. Ook worden nieuwe contacten gelegd met instellingen, waarvan wordt verwacht dat zij in de nabije toekomst verrassende projecten zullen realiseren.

In de regel worden door de Nico Nap Foundation de doelen zelf gezocht en benaderd. Zo nu en dan kan worden ingegaan op projecten, waarvoor een aanvraag voor ondersteuning wordt gedaan.

Oranjwoud Festival

 Met Oranjewoud Festival wordt al sinds 2016 jaarlijks samengewerkt. In 2018 vormde het festival het hoofdprogramma klassieke muziek van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Als onderdeel van deze programmering werd het optreden van de Britse sterviolist Nigel Kennedy mede mogelijk gemaakt door de Nico Nap Foundation.


Enkele andere ondersteunde projecten:

Tentoonstelling Willem van de Velde: Vader en Zoon, Zeeschilders
Het Scheepvaartmuseum van 1 oktober 2021 t/m 27 maart 2022

Tentoonstelling De Gouden Koets
Amsterdam Museum van 18 juni 2021 t/m 27 februari 2022

Drijfveer / 100 jaar verzamelen
Jubileumtentoonstelling ter ere van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (2016)

Gitaarfestival Enkhuizen
Ondersteuning vanaf 2014

Ingehuldigd! Van Koning Willem I t/m Koning Willem-Alexander
Tentoonstelling over de Oranjes in De Nieuwe Kerk (2013)