Ruña 't Hart, violin

Website Ruña 't Hart, violin

Ruña 't Hart, violin

Performances Ruña 't Hart, violin

za 30 mei 11:30-14:00 | Rosanne & Friends

za 30 mei 11:30-14:00 | Two pieces by Shostakovich

za 30 mei 16:00-18:30 | Rosanne & Friends

zo 31 mei 17:00-18:00 | Splendid Isolation (5/6)